מס' כרטיס 118754  מדור ומדף: קנב-תת
 
חולדה אומרת "כל הנשמה תהלל יה"
צוויקעל, יונה בן דוב
עניני מוסר בשני עמודים