מס' כרטיס 118764  מדור ומדף: קנב-ק
 
בא דער לעצטער זיצונג פון דעם מרכז
הרבנים .. געאסר'ט נישט מל זיין מיט א
מאשינדאל
מרכז הרבנים, פה קליוולאנד
קליבלנד חש"ד
פגום