מס' כרטיס 118766  מדור ומדף: קנב-ק
 
לוח לשנת תרצ"ו עם מנהגי בית הכנסת
כולל תפארת צבי עדת מונקאטש ועשרה גלילות
קליינווארדיין תרצה []