מס' כרטיס 118768  מדור ומדף: קנב-תת
 
האפענער בריעף פון חפץ חיים זצ"ל
כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין
בעניני צניעות. באידיש, לה"ק ואנגלית
חמ"ד חש"ד