מס' כרטיס 118770  מדור ומדף: קנב-ק
 
לשכת המודיען לנודדים יהודים
בעיר קאוונא נוסדה הלשכה שמטרתה תוברר
מתוך המודעה הנוכחית
קאוונא תרסז
2 עמודים