מס' כרטיס 118771  מדור ומדף: קנב-ק
 
אך טוב למטיבי ומכובדי איש השם
ליפשיץ, נטע ב"ר יעקב הלוי
מכתב לתמיכה מצורף לספר זכרון יעקב לאביו
קאוונא תרפד