מס' כרטיס 118775  מדור ומדף: קנב-פ
 
אחינו בני ישראל!
הסתדרות נצח ישראל
אודות מצב היהודים ברוסיה. בחתימת רבנים.
פטרבורג תרעז
4 עמודים