מס' כרטיס 118776  מדור ומדף: קנב-פ
 
מאת הועד העברי הכללי לעזרת קרבנות
המלחמה
קריאה לעזרה. בלה"ק ובאידיש. 4 עמודים.
פטרבורג חש"ד