מס' כרטיס 118788  מדור ומדף: קנב-ר
 
טעמפעראנטור-צעטל
"אזע" געזעלשאפט צו פארהיטן די געזונטהייט
פון דער אידישער באפעלקערונג אין לעטלאנד
פארזארגונגס-פונקט פאר לונגענקראנקע
ריגא חש"ד