מס' כרטיס 118790  מדור ומדף: קנב-ר
 
ציורי כלי המשכן
ריגא חש"ד