מס' כרטיס 118793  מדור ומדף: קנב-ש
 
צילום מודעה
ברוך אתה בצאתך אבענד פאר'ן
ליבאוויטשער רבין
שיקאגא תרצ