מס' כרטיס 118794  מדור ומדף: קנב-ש
 
חג מלואים (אינסטאליישאן)
של הרב אברהם מרדכי הערשבערג לכתרו לרבנות
קאנגרעגיישאן שערי תפילה בני ראובן
שיקאגא תשד