מס' כרטיס 118799  מדור ומדף: קנב-פ
 
הודעה ע"ד שביעית
משרד הרבנות בפתח-תקוה ת"ו
פתח תקוה תרפג