מס' כרטיס 118800  מדור ומדף: קנב-פ
 
הודעה אחרונה ונחוצה לתשומת לב הקהל
לשכת הרבנות פתח תקוה
אודות חתימה על שטר הרשאה בדבר היתר עבודה
בשביעית
פתח תקוה תרצ