מס' כרטיס 118801  מדור ומדף: קנב-ת
 
חגיגת חנוכה
הסתדרות פועלי אגדת ישראל בארץ-ישראל
סניף פתח תקוה
בהשתתפות מו"ה יוסף צבי דושינסקי שליט"א
ועוד רבנים
תל אביב חש"ד