מס' כרטיס 118802  מדור ומדף: קנב-פ
 
לתושבי פתח-תקוה וסביבותיה
פתחו שערים!
הסתדרות הפועל המזרחי בא"י
הסתדרות פועלי אגדת ישראל בארץ-ישראל
2 עלונים ע"ד העבודה העברית
פתח תקוה תרצו