מס' כרטיס 118805  מדור ומדף: קנב-פ
 
לחברי המזרח ואוהדיו ולעולים החדשים!
ועד הפועל מכריז על חדש ימים כחדש הארגון
פתח תקוה תרצז