מס' כרטיס 118806  מדור ומדף: קנב-פ
 
הזהרה!
הרבנות דפתח תקוה והסביבה
מעירים תשומת לבם של האוכלים במסעדות
שיזהרו לדרוש תעודת הכשר