מס' כרטיס 118808  מדור ומדף: קנב-פ
 
הננו שמחים להודיע לקהל כי
בית ספר וגן "בית יעקב"
עברו לדירה חדשה, בית ררינמן רח' רוטשילג
פתח תקוה חש"ד