מס' כרטיס 118809  מדור ומדף: קנב-פ
 
אל תושבי פתח-תקוה ואל כל מוקירי
וחובבי תורה במושבה
מפעל התלמוד תורה "שארית ישראל" פ"ת
נמצאת במצוקה על כל תושבי פ"ת לבוא לעזרה
פתח תקוה חש"ד