מס' כרטיס 118810  מדור ומדף: קנב-פ
 
אסיפה פומבית
ביום הראשון כ"ו אדר שני בהשתתפות חברי
המשלחת של אגודת ישראל העולמית
פתח תקוה חש"ד