מס' כרטיס 118811  מדור ומדף: קנב-פ
 
ביום שבת קודש פ' חקת
ידרוש ה"ר אליעזר גרשון פרידנזון
מנהל בתי ספר בית יעקב בפולניא
פתל תקוה חש"ד