מס' כרטיס 118812  מדור ומדף: קנב-פ
 
כרוז
הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל
אל היהודים החרדים באם המושבות
להתאחד ולהתארגן בהסתדרות עולמית אחת
פתח תקוה חש"ד