מס' כרטיס 118813  מדור ומדף: קנב-פ
 
הודעה ואזהרה
לשכת הרבנות פתח תקוה
היות שהתפ"ז מוציאים פירות במדה מרובה
בשנה השניה לנטיעתם. מזהירים שהם ערלה
פתח תקוה תרצא