מס' כרטיס 118815  מדור ומדף: קנב-נ
 
ועד להצלת כ"ק אדמו"ר שליט"א
מליובאוויטש
11 אגרות של ידיעות בנושא
נ.י. תש