מס' כרטיס 118816  מדור ומדף: קנב-נ
 
בראנזווילער ליידיעס אקזילערי
פאר די ליובאוויטשער ישיבות תו"ת
19 מכתבי התעסקותם
נ.י. תרצג-תשי