מס' כרטיס 118817  מדור ומדף: קנב-נ
 
אזהרה רבה ואיסור גמור
אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה
אויך פון די גרעסע גאוני אירופה ואר"י
אודות איסור תערובות אנשים ונשים בתפילות
בלה"ק ובאידיש.
נ.י. חש"ד