מס' כרטיס 118818  מדור ומדף: קנב-נ
 
חברה קדישא על יד אגודת חסידי חב"ד
7 מכתבים
נ.י. תשב-תשטז