מס' כרטיס 118819  מדור ומדף: קנב-נ
 
לוח תיקון שבת
שבת מברכים, מולד, וראש חודש, לשנת תש"ג
ובאמצע הדף "ילמדנו רבנו!" אודות פת הנאפה
בשבת ע"י ישראלים..אם מותר באכילה. ועוד.
נ.י. [] חש"ד