מס' כרטיס 118821  מדור ומדף: קנב-נ
 
בשורה טובה פאר אידן פון ווילאמסבורג
מרכז הישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש
..גיעפינט א ת"ת חדר תורה דווילימסבורג
באידיש ואנגלית
נ.י. חש"ד