מס' כרטיס 118825  מדור ומדף: קנב-נ
 
בקשה פון לובאוויטשער רבין צו די
אמעריקאנער אידען
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
צוילב דער שרעקליכער לאגע ..ראש השנה אויך
יום כפור ..זאל מען זאגען תהלים ..
נ.י. תש []