מס' כרטיס 118826  מדור ומדף: קנב-א
 
אל תלמידי הישיבות די בכל אתר ואתר
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
ההנהגה באלול וימי ר"ה. נדפס בקובץ מכתבים
שבסוף תהלים אהל יוסף יצחק
אטוואצק תרצז