מס' כרטיס 118830  מדור ומדף: קנב-נ
 
זעהר געעהרטע פרוי!
מחנה ישראל, פרויען דיוויזישאן
וואס די אידישע פרוי קען אויפטאהן
טהרת המשפחה. שמירת שבת. קידנער ערציאונג
נ.י. חש"ד