מס' כרטיס 118832  מדור ומדף: קנב-נ
 
בשורה טובה פאר אידן פון איסט נויארק
מרכז הישיבות תומכי תמימים ליובאוויטש
געעפענט א ת"ת "תלמוד תורה איסט נויארק"
אנגעפיהרט פון הרב ר' דוד טייץ
נ.י. חש"ד
באידיש ואנגלית.