מס' כרטיס 118833  מדור ומדף: קנב-נ
 
גיטע נייעס פאר אידישע באייעס
בשורה טובה פאר אידען פון וויליאמסבורג
גיעפינט א ת"ת "חדר תורה דוויליאמסבורג"
נ.י. חש"ד
באידיש ואנגלית