מס' כרטיס 118834  מדור ומדף: קנב-נ
 
אגודת חסידי חב"ד בארצות הברית וקנדה
6 מכתבים לטובת ישיבת תומכי תמימים
נ.י. תרצו-תשד