מס' כרטיס 118835  מדור ומדף: קנב-נ
 
אגודת חסידי חב"ד בארצות הברית וקנדה
5 מכתבים בעניני "נוסח האר"י שוהלען"
נ.י. תרצו-תשד