מס' כרטיס 118837  מדור ומדף: קנב-נ
 
אור חדש על ציון תאיר!
פרוספקט באידיש אודות ישיבות חב"ד בארה"ק
נ.י. [] תשי []
10 ע' עם תמונות