מס' כרטיס 118840  מדור ומדף: קנב-נ
 
געוואלד ברידער אן שוועסטער!
אגודת שומרי שבת
לחיזוק שמירת שבת. באידיש ובאנגלית
נ.י. חש"ד