מס' כרטיס 118841  מדור ומדף: קנב-נ
 
דינים ומנהגי בית הכנסת
מזאה, אליהו מרדכי הכהן
כח סעיפים באידיש
נ.י. חש"ד
פגום