מס' כרטיס 118842  מדור ומדף: קנב-נ
 
דיני קריאת התורה
מזאה, אליהו מרדכי הכהן
לב סעיפים באידיש
נ.י. חש"ד