מס' כרטיס 118844  מדור ומדף: קנב-נ
 
דיני משא ומתן
מזאה, אליהו מרדכי הכהן
יט סעיפים באידיש
נ.י. חש"ד
פגום