מס' כרטיס 118846  מדור ומדף: קנב-נ
 
וואכט אויף אחינו בני ישראל
קריאה לשמירת שבת. בזמן מחלמת העולם ה-2
נ.י. חש"ד