מס' כרטיס 118851  מדור ומדף: קנב-נ
 
ועד למעמד בית חיינו, שליט"א
הזמנה להתוועדות ל"ג בעומר עם
הרב שמואל לויטין
נ.י. תש