מס' כרטיס 118852  מדור ומדף: קנב-נ
 
דזייקאבסאן, ישראל
קריאה לעזרה ליהודי רוסיא
נ.י. חש"ד