מס' כרטיס 118856  מדור ומדף: קנב-נ
 
ליבער פריינד!
מרכז לעניני חנוך
קריאת מגבית לטובת המוסד באידיש ואנגלית
נ.י. תשד