מס' כרטיס 118857  מדור ומדף: קנב-נ
 
חברת משניות בעל פה
מחנה ישראל
מכתב. כרטיס חבר והזמנה לסיום
נ.י. תשב