מס' כרטיס 118873  מדור ומדף: קנב-נ
 
הספד גדול ואבל כבד מאד
על ה"ר מנחם מענדיל הלברשטאם פריסקער רב
יא אייר תרפ"ו.
נ.י. תרפו