מס' כרטיס 118880  מדור ומדף: קנב-נ
 
ועד הרבנים דניו יארק רבתי
הזמנה לועידה השנתית
נ.י. תשב