מס' כרטיס 118881  מדור ומדף: קנב-נ
 
לוח עם מנהגי בית הכנסת תר"צ
היברו פאבלישינג קאמפאני
נ.י. תרצ